تماس با ما

پیشگام صنعت ابزار (دفتر مرکزی)
نشانی : ایران - تهران - خ امام خمینی- پاساژ ابزار و یراق -طبقه سوم -شماره 372

تلفن:
982166712530+
982166713540+

پست الکترونیک :
info@pishgam.co.ir

کارخانه

نشانی : ایران - کرج - کمالشهر - رضوانیه - خ پانزدهم -پلاک 3

تلفن : 
982634717900-4+
فکس : 
982634717900+
پست الکترونیک :
info@pishgam.co.ir
آدرس دفتر مرکزی : ایران - تهران - خ امام خمینی- پاساژ ابزار و یراق -طبقه سوم -شماره 372
آدرس کارخانه : ایران - کرج - کمالشهر - رضوانیه - خ پانزدهم -پلاک 3
شماره تلفن دفتر :
982166712530+ 982166713540+
شماره تلفن کارخانه :
982634717900-4+