پتروشیمی مارون 24X10

سه شنبه 31 شهریور 1394

نام پروژه : پتروشیمی مارون

مکان پروژه : ایران، خوزستان، ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی

 پتروشیمی، سایت 2 . پتروشیمی مارون

انشعاب : 24X10آدرس دفتر مرکزی : ایران - تهران - خ امام خمینی- پاساژ ابزار و یراق -طبقه سوم -شماره 372
آدرس کارخانه : ایران - کرج - کمالشهر - رضوانیه - خ پانزدهم -پلاک 3
شماره تلفن دفتر :
982166712530+ 982166713540+
شماره تلفن کارخانه :
982634717900-4+