شرکت نفت و گاز اروندان

سه شنبه 31 شهریور 1394

نام پروژه : شرکت نفت و گاز اروندان

مکان پروژه : ایران خرمشهر

انشعاب (اینچ) : 12X12

فشار کاری(بار) : 45


آدرس دفتر مرکزی : ایران - تهران - خ امام خمینی- پاساژ ابزار و یراق -طبقه سوم -شماره 372
آدرس کارخانه : ایران - کرج - کمالشهر - رضوانیه - خ پانزدهم -پلاک 3
شماره تلفن دفتر :
982166712530+ 982166713540+
شماره تلفن کارخانه :
982634717900-4+