پتروشیمی شیراز

سه شنبه 31 شهریور 1394

نام پروژه : : مجتمع پتروشیمی شیراز

مکان پروژه : شیراز .پتروشیمی شیراز

انشعاب (اینچ) : 32X28

فشار کاری (بار) : 17

 


آدرس دفتر مرکزی : ایران - تهران - خ امام خمینی- پاساژ ابزار و یراق -طبقه سوم -شماره 372
آدرس کارخانه : ایران - کرج - کمالشهر - رضوانیه - خ پانزدهم -پلاک 3
شماره تلفن دفتر :
982166712530+ 982166713540+
شماره تلفن کارخانه :
982634717900-4+