پایانه نفتی شمال

یکشنبه 24 آبان 1394

مکان پروژه : مازندران، نکا، شرکت پایانه های نفتی شمال

انشعاب ها (اینچ) : 16X6, 16X4, 16X3

فشار کاری (بار) : 12

 آدرس دفتر مرکزی : ایران - تهران - خ امام خمینی- پاساژ ابزار و یراق -طبقه سوم -شماره 372
آدرس کارخانه : ایران - کرج - کمالشهر - رضوانیه - خ پانزدهم -پلاک 3
شماره تلفن دفتر :
982166712530+ 982166713540+
شماره تلفن کارخانه :
982634717900-4+