پتروشیمی کرمانشاه 14X4

سه شنبه 31 شهریور 1394

نام پروژه : مجتمع پتروشیمی کرمانشاه

مکان پروژه : کرمانشاه-کیلومتر 4 جاده هرسین-پل چهر-

کیلومتر 3 کمربندی شهید شفیعی

انشعاب (اینچ) : 14X4

فشار کاری  (بار) : 50


آدرس دفتر مرکزی : ایران - تهران - خ امام خمینی- پاساژ ابزار و یراق -طبقه سوم -شماره 372
آدرس کارخانه : ایران - کرج - کمالشهر - رضوانیه - خ پانزدهم -پلاک 3
شماره تلفن دفتر :
982166712530+ 982166713540+
شماره تلفن کارخانه :
982634717900-4+