اربیل عراق 20X16

یکشنبه 24 آبان 1394

مکان پروژه : عراق، منطقه زاخو، مرز ترکیه و سوریه

انشعاب :       20X16

فشار کاری  (بار) :45


آدرس دفتر مرکزی : ایران - تهران - خ امام خمینی- پاساژ ابزار و یراق -طبقه سوم -شماره 372
آدرس کارخانه : ایران - کرج - کمالشهر - رضوانیه - خ پانزدهم -پلاک 3
شماره تلفن دفتر :
982166712530+ 982166713540+
شماره تلفن کارخانه :
982634717900-4+