پتروشیمی مارون 32X18

دوشنبه 25 آبان 1394

نام پروژه پتروشیمی مارون

انشعاب : 32X18


نکته حائز اهمیت در این پروژه، آن بود که عملیات روی نیپل به ارتفاع حدود 4 متر صورت گرفت و از این حیث، پروژه مذکور رکوردی برای شرکت پیشگام صنعت ابزار در سطح کشور محسوب می شود.


آدرس دفتر مرکزی : ایران - تهران - خ امام خمینی- پاساژ ابزار و یراق -طبقه سوم -شماره 372
آدرس کارخانه : ایران - کرج - کمالشهر - رضوانیه - خ پانزدهم -پلاک 3
شماره تلفن دفتر :
982166712530+ 982166713540+
شماره تلفن کارخانه :
982634717900-4+